Hoàng Đan thêm tên miền phụ hoangdan86.bl.ee

Posted by admin on April 27, 2014  /   Posted in Tin Tức

Từ 27-04-2014, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Hoàng Đan mở thêm tên miền phụ tại địa chỉ http://hoangdan86.bl.ee

ĐỊa chỉ website mới nhằm phục vụ nhu cầu truy cập tạm thời khi website http://hoangdan86.com bị gián đoạn hoặc trong quá trình bảo trì. Các thông tin trên website http://hoangdan86.bl.ee được đồng bộ với http://hoangdan86.com về tất cả nội dung và chức năng.

Hoàng Đan kính báo!

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*